ຊື່ຜູ້ໃຊ້ງານ: Save?
  ລະຫັດຜ່ານ:
ຫນ້າທຳອິດ ຊ່ວຍເຫລືອ ຄົ້ນຫາ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ລົງທະບຽນ

+ Lao Admin
For the visitor who can not read Lao Language please download lao font here 
Laoadmin News
  ຊື່ຫມວດ
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ກະທູ້
ໂພສ໌
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ລົມກັບ Webmaster
ໃນ Re: Upgrade MSF ver 1.1....
ໂດຍ Os555
ເມື່ອ ກໍລະກົດ 23, 2007, 10:29:18 am
4 6
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ຂ່າວແວດວົງ ໄອທີ
ໃນ ທີມງານໄອ...
ໂດຍ Os555
ເມື່ອ ສິງຫາ 13, 2007, 04:15:42 pm
2 3
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ຂ່າວໄອທີ ຄອມພິວເຕີ
ໃນ Linux ປະຕິວ�...
ໂດຍ p_viengsakhone
ເມື່ອ ເມສາ 14, 2007, 10:45:57 am
1 1
Laoadmin Emergency Zone
  ຊື່ຫມວດ
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ກະທູ້
ໂພສ໌
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Hack Consultation
ຮ້ອງຮຽນ ປືກສາຫາລື ປັນຫາ Server ຖູກ Hack ແລະແນວທາງແກ້ໄຂປັນຫາ
ໃນ ຄຳສັ່ງທີ...
ໂດຍ p_viengsakhone
ເມື່ອ ເມສາ 17, 2007, 02:50:39 pm
1 1
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Security Assist
ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ ຂ່າວສານຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງເຕືອນ ຊ່ອງວ່າງ ຂອງ ເຊີເວີ
ໃນ Re: ຖືກໄວຣ�...
ໂດຍ Os555
ເມື່ອ ພຶດສະພາ 10, 2007, 12:38:52 pm
1 3
Computer Zone
  ຊື່ຫມວດ
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ກະທູ້
ໂພສ໌
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Computer Software
ແນະນຳ ໂປຣແກຣມ ມາໃຫມ່ ການນຳໃຊ້ Software ແລະການ Crack
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Computer Graphics
Computer Graphics, Photoshop, Flash , 3 dmax, Illustrator, indesign , Pagemaker ແລະອືນ ໆ ອີກ
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Virus
Virus, Spy ware, Worm, Trojan, ມີປັນຫາໄພຄຸກຄາມ ຖາມກັນໄດ້
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Computer Hardware
Computer Hardware ມີປັນຫາ ຫລື ມີບົດຄວາມຕ່າງໆ
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Tips & Trick
ບົດຄວາມ ເຕັກນິກ ວິທີການ ແລະ ທັກສະອື່ນໆ
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ E-booKs
E-Books ເນື້ອຫາ ສາລະ ຄູ່ມື
0 0
Server Zone Laoadmin
  ຊື່ຫມວດ
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ກະທູ້
ໂພສ໌
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Network
Network ລະບົບເຄືອຂ່າຍເປັນແບບໃດ? LAN, WAN, Internetwork
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ປັນຫາແລະການປັບແຕ່ງຄ່າຂອງລະບົບປະຕິບັດການປະເພດ Windows
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ປັນຫາແລະການປັບແຕ່ງຄ່າຂອງລະບົບປະຕິບັດການປະເພດ Unix , Linux
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ປັນຫາໃນການໃຊ້ໂປຣແກຣມໃນຝັ່ງຂອງ Client ແລະ Server
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Hardware ການແກ້ໄຂ ປັບແຕ່ງ ອັບເກດ ເບິງແຍ່ງຮັກສາ ອຸປະກອນ
0 0
Network Zone Laoadmin
  ຊື່ຫມວດ
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ກະທູ້
ໂພສ໌
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ການອອກແບບ ວິເຄາະປັນຫາ ການກວດສອບລະບົບ Network ແລະ ອິນເຕີເນັດ
ໃນ ຢາກຮູ້ວ່...
ໂດຍ p_viengsakhone
ເມື່ອ ເມສາ 22, 2007, 12:42:28 pm
1 1
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ແນວທາງແກ້ໄຂ ໂປຣແກຣມ ແລະ ຊອບແວຣ ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍແລະອິນເຕີເນັດ
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ປັນຫາແລະແນວທາງແກ້ໄຂໃນສ່ວນຂອງອຸປະກອນຫູືຮາດແວຣ ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍແລະອິນເຕີເນັດ
0 0
Linux Server
  ຊື່ຫມວດ
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ກະທູ້
ໂພສ໌
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Web Server
ຖາມ-ຕອບ ປັນຫາ ແກ້ໄຂ
ໃນ Re: ແນະນຳ ກ�...
ໂດຍ tphilakone
ເມື່ອ ກໍລະກົດ 01, 2007, 11:49:12 pm
1 5
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Proxy Server
Proxy Server
ໃນ Re: Proxy Server ແມ�...
ໂດຍ Os555
ເມື່ອ ພຶດສະພາ 05, 2007, 03:48:52 pm
1 2
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ DHCP Server
DHCP Server
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Mail Server
Mail Server
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ QMAIL Server
QMAIL Server
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ DNS Server
DNS Server
0 0
Developer Zone
  ຊື່ຫມວດ
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ກະທູ້
ໂພສ໌
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ສູນລວມ ສະຄິບ ທັ້ງ Network, Server, Client ແລະ Desktop
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ປັນຫາການຂຽນ Web Appication ເຊັ່ນ PHP, ASP, CGI, ແລະ ອື້ນ ໆ
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ປຶກສາການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ VB , PHP, ASP ແລະອືນ ໆ
0 0
Geographic Information System
  ຊື່ຫມວດ
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ກະທູ້
ໂພສ໌
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Geographic information System
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພູມມິສາດ
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Software
ໂປຣແກຣມ
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ Mapping Knowledge
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ GIS Technology
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ free Map and Direction tools
0 0
ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່ General Discussion
Feel free to talk about anything and everything in this board.
ໃນ Re: ພີ່ນ້ອ�...
ໂດຍ att
ເມື່ອ ເມສາ 14, 2007, 12:02:56 pm
2 7

* Lao Admin - ສູນກາງຂໍ້ມູນ
ໂພສ໌ເມື່ອໄວໆນີ້
ໂພສ໌ເມື່ອໄວໆນີ້
ທີມງານໄອທີລາວ ເຂົ້າຮ່ວມພັດທະນາ Joomla 1.5 ໂດຍ Os555 (ຂ່າວແວດວົງ ໄອທີ) ສິງຫາ 13, 2007, 04:15:42 pm
Re: Upgrade MSF ver 1.1.3 ແລ້ວລະ ເດີ້ ໂດຍ Os555 (ລົມກັບ Webmaster ) ກໍລະກົດ 23, 2007, 10:29:18 am
Upgrade MSF ver 1.1.3 ແລ້ວລະ ເດີ້ ໂດຍ Os555 (ລົມກັບ Webmaster ) ກໍລະກົດ 23, 2007, 10:28:39 am
Re: ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ Web Server ໂດຍ tphilakone (Web Server) ກໍລະກົດ 01, 2007, 11:49:12 pm
Re: ຕ້ອງຂໍໂທດນຳທຸກ ໆ ທ່ານ ທັງຫຼາຍທີ່ ຂ� ໂດຍ Os555 (ລົມກັບ Webmaster ) ພຶດສະພາ 17, 2007, 02:18:51 pm
ຕ້ອງຂໍໂທດນຳທຸກ ໆ ທ່ານ ທັງຫຼາຍທີ່ ຂ້າ ໂດຍ p_viengsakhone (ລົມກັບ Webmaster ) ພຶດສະພາ 15, 2007, 05:22:19 pm
Re: ຖືກໄວຣັສ .mgt_reg32.dll.vbs ເຮັດແນວໃດດີ ໂດຍ Os555 (Security Assist ) ພຶດສະພາ 10, 2007, 12:38:52 pm
Re: ຖືກໄວຣັສ .mgt_reg32.dll.vbs ເຮັດແນວໃດດີ ໂດຍ 57.loma (Security Assist ) ພຶດສະພາ 05, 2007, 03:57:10 pm
Re: ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ Web Server ໂດຍ 57.loma (Web Server) ພຶດສະພາ 05, 2007, 03:50:57 pm
Re: Proxy Server ແມ່ນຫຍັງ ສະຫາຍ ຕູ່ ໂດຍ Os555 (Proxy Server) ພຶດສະພາ 05, 2007, 03:48:52 pm
Re: ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ Web Server ໂດຍ Os555 (Web Server) ພຶດສະພາ 05, 2007, 03:47:45 pm
Proxy Server ແມ່ນຫຍັງ ສະຫາຍ ຕູ່ ໂດຍ sangkhom (Proxy Server) ພຶດສະພາ 05, 2007, 01:11:34 pm
Re: ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ Web Server ໂດຍ p_viengsakhone (Web Server) ພຶດສະພາ 05, 2007, 01:02:36 pm
ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ Web Server ໂດຍ tphilakone (Web Server) ເມສາ 30, 2007, 11:20:02 pm
ຢາກຮູ້ວ່າເຮົາສາມາດເບິງ port ຈາກ ip ນັ້ນ� ໂດຍ p_viengsakhone (ການອອກແບບ ວິເຄາະປັນຫາ ການກວດສອບລະບົບ Network ແລະ ອິນເຕີເນັດ) ເມສາ 22, 2007, 12:42:28 pm
ຖືກໄວຣັສ .mgt_reg32.dll.vbs ເຮັດແນວໃດດີ ໂດຍ p_viengsakhone (Security Assist ) ເມສາ 22, 2007, 12:34:11 pm
ຄຳສັ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນການກວດສອບລະບົບເມ� ໂດຍ p_viengsakhone (Hack Consultation ) ເມສາ 17, 2007, 02:50:39 pm
Re: ສ້າງ Home page ສ່ວນຕົວ ເທິ່ງ Google ໂດຍ Os555 (ຂ່າວແວດວົງ ໄອທີ) ເມສາ 14, 2007, 03:54:07 pm
Re: ພີ່ນ້ອງລາວຊ້າ ມາລາຍງານຕົວແດ່ ໂດຍ att (General Discussion) ເມສາ 14, 2007, 12:02:56 pm
Linux ປະຕິວັດອຸປະກອນພົກພາ ໂດຍ p_viengsakhone (ຂ່າວໄອທີ ຄອມພິວເຕີ) ເມສາ 14, 2007, 10:45:57 am
ສະຖິຕິເວບບອຣ໌ດ
ສະຖິຕິເວບບອຣ໌ດ 29 ໂພສ໌ ໃນ 14 ກະທູ້ ໂດຍ 12 ສະມາຊິກ. ສະມາຊິກໃຫມ່: au8ust
ໂພສ໌ຄັ້ງສຸດທ້າຍ: "ທີມງານໄອ..." ( ສິງຫາ 13, 2007, 04:15:42 pm )
ເບີ່ງໂພສ໌ທີ່ໂພສ໌ເມື່ອໄວໆນີ້.
[More Stats]
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລນ໌
ຜູ້ໃຊ້ງານອອນໄລນ໌ 1 ຂາສັນຈອນ, 0 ຜູ້ໃຊ້ງານ

ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້: 1. ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ເປີດມາ: 6 (ເມສາ 13, 2007, 10:41:36 pm)
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ (ລືມລະຫັດຜ່ານ?)
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ມີໂພສ໌ໃຫມ່     ມີໂພສ໌ໃຫມ່ ບໍ່ມີໂພສ໌ໃຫມ່   
Design by Turklord
Images by haylazturk.com